مشاهدة:

Mønsterdybde Vinterdekk
Nokian Tyres. Første vinterdekk oppfunnet for 80 år siden (Norwegian)

" Verdens første vinterdekk, og forgjengeren for Nokian Hakkapeliitta, var det såkalte ""Kelirengas"" (vinterføredekket) som forgjengeren til Nokian Tyres, F...

2015-06-29 04:06 3 Dailymotion

Driving in head winds

Head and tail winds are not as difficult to deal with, as they are only likely to alter your speed slightly. You may find yourself having to adjust your acceler...

2017-02-02 05:09 3 Dailymotion

Check your oil regularly

Have it changed every 3000 to 5000 miles, or according to the recommendations in your owner’s manual.  Driving with low oil or no oil can severely damage you...

2016-09-30 03:39 2 Dailymotion

Brake gently

If you pump the brakes too vigorously you run the risk of skidding. It is best to be as gentle as possible here. Another risk you run is of your wheels locking ...

2016-09-17 03:19 6 Dailymotion

Ford a Stream

Do not drive in water higher than the air intake, which is typically on the front side fender. Pick an area where the flow of water is slow and enter at an angl...

2016-06-23 07:49 2 Dailymotion