مشاهدة:

Hersketeknikk




Kyrre Texnæs: "Hurtigkurs i hersketeknikker"

Excerpt from the performance "Hurtigkurs i hersketeknikker" by Kyrre Texnæs, performed at the Performance Festival 2005 at Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Ham...

2014-04-22 03:41 60 Vimeo