مشاهدة:

ايجي بست هندي
انتخابات منطقه ای در باسک و گالیسیا با امید به حل بن بست سیاسی در اسپانیا

مردم دو منطقه باسک و گالیسیا روز یکشنبه برای تعیین دولتهای خود در انتخابات پارلمانی محل...

2016-09-25 00:40 1 Dailymotion

المغرب يتقدم بست درجات في الترتيب العالمي للابتكار 2016

المغرب يتقدم بست درجات في الترتيب العالمي للابتكار 2016...

2016-08-16 00:53 17 Dailymotion

گوترش: تمام تلاشم را برای کمک به قربانیان جنگ و بی عدالتی به کار خواهم بست

شورای امنیت روز پنجشنبه به اتفاق آرا آنتونیو گوترش را به عنوان نامزد پیشنهادی برای تصدی ...

2016-10-06 01:42 0 Dailymotion

Iman Nouri Bon Bast - [Kord Music] - ايمان نوري بن بست

Iman Nouri Bon Bast - [Kord Music] - ايمان نوري بن بست...

2016-04-06 03:41 28 Dailymotion